Công tác Đảng

Công tác Đảng

Công tác Đảng

Công tác Đảng

Công tác Đảng
Công tác Đảng
Thứ ba, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Công tác Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Đảng ủy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ nhà trường.

Xem thêm
Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Xem thêm