Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ sáu, Ngày 03 Tháng 04 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

Công đoàn cơ sở trường TCCSND III tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

11-01-2018 01:47:48 PM - Lượt xem: 383
Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà trường quyết tâm ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường (26/11/2007 - 26/11/2017).

Đại hội có 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là: thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo kiểm điểm các mặt công tác Công đoàn, kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II và xác định mục tiêu, phương hướng, các nhóm giải pháp thực hiện công tác nhiệm kỳ III (2017 - 2022); tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và góp ý vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND; bầu Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường khóa III và bầu đại biểu dự Hội nghị Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND lần thứ I.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đại tá, Nhà giáo Ưu tú Đặng Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Đại úy Phạm Mạnh Tường, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn CAND, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường nhiệm kỳ II tại Đại hội lần III đánh giá: Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Nhà trường đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao và xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đòi hỏi để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Công đoàn lần thứ II đề ra. 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn đều ổn định tư tưởng và an tâm công tác. Trên tất cả các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện việc thu, chi tài chính công đoàn đúng nguyên tắc. Tập thể Ban chấp hành đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm và thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, điều hành công tác công đoàn. Tổng kết các hoạt động hàng năm, công đoàn Nhà trường luôn được cấp trên đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định: “Không phải bây giờ mà từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ủy - Ban giám hiệu luôn dành sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của Công đoàn Nhà trường. Tổ chức Công đoàn suốt thời gian qua luôn đồng hành và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà trường”. Trong thời gian tới đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phương hướng đã đề ra, Công đoàn Nhà trường phải đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để đoàn viên an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, nhất là trong giai đoạn Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an đang chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Đề án 106: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tất cả các mặt hoạt động phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy - Ban Giám hiệu, sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cấp trên, gắn nhiệm vụ công tác Công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Tập trung tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hướng tới việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tạo ra sân chơi bổ ích cho đoàn viên. Trong các hoạt động phong trào cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khác trong Nhà trường để duy trì mối quan hệ đoàn kết gắn bó và phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022) gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND lần thứ I gồm 5 đồng chí (4 chính thức, 01 dự khuyết) và biểu quyết thông qua chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ III.

Chúc mừng thành công đại hội, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, nhanh chóng bổ sung vào Nghị quyết Đại hội và xây dựng thành chương trình hành động để quán triệt thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chú trọng xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế công tác (quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ…) để cụ thể hóa các quy định của công đoàn cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của Công đoàn Nhà trường./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đ/c Đại tá, Nhà giáo Ưu tú Đặng Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Đại úy Phạm Mạnh Tường, Ủy viên BCH Công đoàn CAND, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đoàn viên Công đoàn phát biểu tham luận

Đ/c Phạm Mạnh Tường tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ II không tham gia BCH nhiệm kỳ III

Đ/c Phạm Mạnh Tường tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Công đoàn Nhà trường nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

 

Đại úy Hoàng Văn Hùng - Phòng XDLL

 

Các tin khác