Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”
Thứ bảy, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang Học Viên

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”

07-03-2017 04:58:55 PM - Lượt xem: 1070

Thực hiện kế hoạch số 376-KH/ĐTN ngày 27/2/2017 của BCH Đoàn trường Trung cấp CSND III về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017. Ngày 04/3/2017, BCH Đoàn trường phối hợp với BCH Đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tổ chức cho đoàn viên thanh niên nhà trường và đoàn viên thanh niên phường An Thới lao động, vệ sinh môi trường tại hẻm 93, khu vực 2, phường An Thới.

Đoàn viên thanh niên nhà trường tích cực tham gia lao động, vệ sinh môi trường

Qua việc tham gia hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện đã phát huy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tự giác của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Công an nhân dân trong lòng nhân dân địa phương.

Phạm Ngoc Tân - Bí Thư đoàn trường

Các tin khác