Tin ngành giáo dục

Tin ngành giáo dục

Tin ngành giáo dục

Tin ngành giáo dục

Tin ngành giáo dục
Tin ngành giáo dục
Thứ hai, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2019
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin ngành giáo dục

Học viên CAND trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3 được đào tạo nghiệp vụ

Học viên CAND trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3 được đào tạo nghiệp vụ

Học viên CAND trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3 được đào tạo nghiệp vụ

Xem thêm