Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân 3

Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân 3

Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân 3

Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân 3

Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân 3
Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân 3
Thứ bảy, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Ngày 29 tháng 03 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 268/2007/QĐ-BCA(X13) về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III. Số hiệu (T49).

Xem thêm
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Nội dung đang cập nhật ...

Xem thêm
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Nội dung đang cập nhật ...

Xem thêm