Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành

Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành

Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành

Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành

Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành
Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành
Thứ tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Các mặt công tác

Học viên chuyên ngành CSPCTP về MT K11 thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành

23-01-2019 10:18:10 PM - Lượt xem: 601
Thực hiện kế hoạch số 11/KH-CSMT, ngày 04/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III về việc tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành đối với học phần “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”,

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-CSMT, ngày 04/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III về việc tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành đối với học phần “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, sáng ngày 10/11/2018, Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III tổ chức cho học viên chuyên ngành Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành theo kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thi thực hành bao gồm: Khám xét chỗ ở và lập biên bản khám xét, khám xét người và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Trước đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo giáo viên Khoa chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình thi như: Xây dựng tình huống thi, biểu mẫu biên bản, mẫu vật mô phỏng.

 

 

 

Giáo viên chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi thực hành

 

Học viên thực hành khám xét chỗ ở của đối tượng và tiến hành lập biên bản

 

Những năm qua, việc đa dạng các hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên bằng các hình thức thi như tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành là một trong những nội dung rất được Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Khoa quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo tay nghề bậc trung cấp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo của nhà trường nói chung, của Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng.

Đặc biệt, để tổ chức tốt các nội dung thực hành của học viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm, tập trung chỉ đạo trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các công cụ, phương tiện thực hành, phòng học chuyên dùng, căn hộ, trụ sở làm việc… tương tự thực tế để phục vụ đắc lực cho quá trình dạy học theo hướng tăng cường thực hành, tập trung đào tạo tay nghề.

 

 
Một số phương tiện phục vụ dạy thực hành cho học viên

Chính sự quan tâm, tạo điều kiện đó đã giúp cho giáo viên có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức cho học viên học tập, từng bước hình thành và bồi dưỡng tay nghề cho học viên, từng bước gắn liền giữa lý luận với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

 

Đại úy Đào Thanh Phong - Khoa CSPCTP về MT

 

 

Các tin khác