Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng
Thứ ba, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

16-08-2017 02:42:43 PM - Lượt xem: 520
Ngày 15/8/2017, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 390-KH/ĐU(X12) ngày 19/7/2017 của Đảng ủy Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ Tổng cục. Ngày 31/7/2017, Đảng ủy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã ban hành kế hoạch số 621-KH/ĐU-T49 về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong Đảng bộ nhà trường.

Ngày 15/8/2017, Đảng ủy Trường Trung cấp CSND III tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Cấp ủy các Chi bộ, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên. Đồng chí Đặng Chí Thành, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Đồng chí Đại tá Tiến sĩ Vũ Văn Thiết, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Báo cáo viên Bộ Công an trình bày nội dung các Nghị quyết.

Tại Hội nghị, cán bộ chiến sĩ nhà trường được quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn của ba Nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; và “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế nước ta.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự Hội nghị

           

Thông qua việc học tập Nghị quyết tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ cở đó, mỗi chi bộ, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn công tác./.

Hoàng Hùng - Phòng XDLL

Các tin khác