Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Các mặt công tác

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

14-08-2018 09:09:16 AM - Lượt xem: 570
Vừa qua, Đảng ủy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ nhà trường.

Vừa qua, Đảng ủy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ nhà trường.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu, cấp ủy các Chi bộ và toàn thể đảng viên khối cán bộ, giáo viên nhà trường

Đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành - Bí thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành - Bí thư Đảng ủy đã giới thiệu, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp";

- Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Quá trình tổ chức Hội nghị đã được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. Hội nghị triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 Trần Thanh Duy - Khoa CSHS

 

Các tin khác