Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu
Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu
Thứ ba, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Các mặt công tác

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu

20-01-2017 09:02:33 AM - Lượt xem: 1121
Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 240-HD/ĐU(X12) ngày 08/12/2016 của Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND, vào lúc 7h30 ngày 19/01/2017 Trường Trung cấp CSND III tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chủ trì Hội nghị: đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục Chính trị CAND gồm: Cục Tham mưu, UBKT Đảng ủy Tổng cục, Phòng 8-X12

Hình ảnh tại buổi Hội nghị

Kết quả: Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy tiến hành dân chủ, nghiêm túc, các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của cá nhân; phương hướng và giải pháp khắc phục.

THT

Các tin khác