Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”

Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”

Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”

Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”

Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”
Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”
Thứ tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

Hội thảo khoa học “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường TC. CSND III”

13-02-2018 11:30:54 PM - Lượt xem: 517
Ngày 30/01/2018, trường Trung cấp CSND III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường Trung cấp CSND III”.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên toàn trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động đảm bảo chất lượng, lắng nghe ý kiến chân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong mục tiêu về đảm bảo chất lượng dạy và học trong nhà trường. Ngày 30/01/2018, trường Trung cấp CSND III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trường Trung cấp CSND III”.

 Hình ảnh hội thảo

Tham dự Hội thảo với đại biểu là Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, các đoàn thể quần chúng của nhà trường.

Tại Hội thảo đã tiến hành tham luận và trao đổi trực tiếp về các nội dung xoay quanh chủ đề hội thảo như:

  • Đánh giá toàn diện về các yếu tố đảm bảo chất lượng của Nhà trường trong thời gian qua như: chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, cơ sở vật chất…
  • Phân tích những nguyên nhân của các vấn đề còn bất cập, hạn chế trong quá trình đào tạo, thực hiện chuẩn đầu ra… qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục mang tính thực tiễn.
  • Đánh giá vị trí, chức năng của các đơn vi trong trường trong việc hỗ trợ hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường.
  • Khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động đảm chất lượng đối với sự phát triển bền vững của nhà trường

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Hội thảo đã hoàn thành chương trình mục tiêu đề ra và thanh công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, đòng chí đại tá Đặng Chí Thành – Nhà giáo ưu tú, bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu kết luận Hội thảo. Trong đó, Hiệu trưởng nhấn mạnh về tầm quan trọng của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và yêu cầu phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa theo từng vị trí chức năng của mình góp phần trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo của toàn trường. Mỗi giáo viên phải xác định bản lĩnh chính trị của mình, xứng đáng với vị thế mà xã hội phong tặng. Hiệu trưởng khẳng định trường Trung cấp CSND III là môi trường giáo dục mẫu mực, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; các đơn vị trong toàn trường sẽ tổ chức quán triệt kết luận của Hội thảo và nghiên cứu triển khai thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đại úy Nguyễn Dương Hải - Phó Trưởng Phòng KT & ĐBCLĐT

Các tin khác