Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).

Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).

Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).

Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).

Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).
Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).
Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Các mặt công tác

Kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017).

04-10-2017 01:18:03 PM - Lượt xem: 520
Ngày 13/08/2017, Trung tâm Ngoại Ngữ & Tin Học - Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III phối hợp với Trung tâm Điện Tử & Tin Học - Trường Đại học Cần Thơ khai giảng lớp ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I mở tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2016 thì: “Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản”.

Ngày 13/08/2017, Trung tâm Ngoại Ngữ & Tin Học - Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III phối hợp với Trung tâm Điện Tử & Tin Học - Trường Đại học Cần Thơ khai giảng lớp ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I mở tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III bao gồm 35 học viên là cán bộ, giáo viên của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III và cán bộ, chiến sỹ Công an các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và thành phố Cần Thơ. Đến ngày 17/9/2017 đã tổ chức thi kết thúc khóa học.

 

Ngày 03/10/2017, Trung tâm Ngoại Ngữ & Tin học – Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III công bố kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao khóa I (13/8/2017 – 17/9/2017). Kết thúc toàn khóa học có 31 học viên được cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (chiếm tỷ lệ 88,57%). Trong đó 19 học viên đạt loại giỏi, 06 học viên đạt loại khá và 06 học viên đạt loại trung bình. 04 học viên đạt điểm kết quả cao nhất khóa học gồm:

1. Đồng chí Lã Thanh Dương – P. Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở - T49.

2. Đồng chí Hồ Văn Lợi – Giáo viên Khoa Cảnh sát hình sự  - T49.

3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – PK20 Công an TP. Cần Thơ.

4. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – PK20 Công an TP. Cần Thơ

 

Hổ Văn Lợi- Khoa CSHS

Các tin khác