Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị

Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị

Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị

Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị

Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị
Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị
Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

Khai giảng khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị

25-10-2017 09:43:12 AM - Lượt xem: 567
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Tại Hội trường A, Lãnh đạo trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã long trọng tổ chức khai giảng khóa học.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ của trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III và Công an các đơn vị, địa phương đạt các tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Bộ Công an. Đồng thời củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng, hình thành ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III và Công an các đơn vị, địa phương. Ban Giám hiệu đã ban hành kế hoạch mở khóa K3 - Bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho các đồng chí là cán bộ chưa có bằng lý luận chính trị sơ cấp hoặc chưa được xác nhận tương đương theo quy định của Bộ Công an. Thực hiện kế hoạch trên chiều ngày 16 tháng 10 năm 2017. Tại Hội trường A, Lãnh đạo trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã long trọng tổ chức khai giảng khóa học.

Quan cảnh buổi lễ

Đến dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Thượng tá, Nguyễn Văn Quốc - Thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị chức năng của nhà trường, các đồng chí cán bộ quản lý khóa học và toàn thể học viên của khóa bồi dưỡng K3 có mặt đông đủ.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Quốc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí phó Hiệu trưởng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Những yếu tố tiêu cực của hội nhập quốc tế, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, khu vực, cùng với những khó khăn trước mắt về kinh tế, xã hội trong nước, đã và đang tác động đến các lĩnh vực an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng… những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Trước tình hình trên, đồng chí phó Hiệu trưởng cũng khẳng định: Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, các hình thức chiến tranh mới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 Tham gia khóa học các đồng chí sẽ được trang bị những vấn đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,….. và Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 1975 đến nay.

Đồng chí phó Hiệu trưởng đã yêu cầu học viên phải xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn. Có sự chuẩn bị tốt những nội dung của bài giảng mà giáo viên yêu cầu trước khi lên lớp, chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy chế quản lý, giáo dục học viên của Bộ Công an; quy định của nhà trường. Đồng thời, yêu cầu học viên phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tranh thủ thời gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò.          

Đồng chí Thượng úy, Võ Văn Kiệp đại diện học viên phát biểu cảm tưởng

Thay mặt học viên của Khóa K3, đồng chí Thượng úy Võ Văn Kiệp đại diện học viên phát biểu cảm tưởng. Đồng chí nhận thức được rằng: Được tham gia khóa học là một vinh dự và tự hào cho bản thân, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao, vì vậy trong thời gian học tập tất cả học viên khóa học quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ sau: Luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; hoàn thành xuất sắc 100% nội dung các môn học và không có học viên vi phạm nội quy, quy chế về học tập và rèn luyện. Đồng chí tin tưởng rằng, kết thúc khóa bồi dưỡng trở về đơn vị công tác, với lượng kiến thức được trang bị từng học viên vận dụng sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao và trở thành những chiến sỹ Công an nhân dân có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về nghiệp vụ và thạo về chuyên môn.

Đại úy Ngô Công Quận -Phòng QLĐT

Các tin khác