Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên

Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên

Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên

Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên

Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên
Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên
Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

Khen thưởng quỹ khuyến học CAND và quỹ khuyến học Trường TCCSND III cho học viên

26-01-2018 10:04:06 AM - Lượt xem: 485
Thực hiện Công văn số 13630/QKH-X11-X14 ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ban điều hành Quỹ khuyến học CAND về việc khen thưởng cho học viên nhân dịp kỷ niệm “Ngày học sinh-sinh viên Việt Nam” 09/01/2018 có kết quả học tập, rèn luyện tốt trong học kỳ II năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018; những học viên có gia đình bị thiên tai nặng, hoàn cảnh khó khăn nhưng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt.

Thực hiện Công văn số 13630/QKH-X11-X14 ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ban điều hành Quỹ khuyến học CAND về việc khen thưởng cho học viên nhân dịp kỷ niệm “Ngày học sinh-sinh viên Việt Nam” 09/01/2018 có kết quả học tập, rèn luyện tốt trong học kỳ II năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018; những học viên có gia đình bị thiên tai nặng, hoàn cảnh khó khăn nhưng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt.

Trường Trung cấp CSND III đã rà soát, đề nghị và được Quỹ khuyến học CAND khen thưởng 10 học viên vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; học viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập, rèn luyện tốt trong năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018.

 

Trao thưởng cho các học viên nhận Quỹ Khuyến học CAND

Bên cạnh đó, để động viên khuyến khích và nhân rộng những tấm gương học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tập và rèn luyện tốt, Quỹ khuyến học Trường Trung cấp CSND III đã khen thưởng cho 03 học viên khóa K10 có thành tích học tập, rèn luyện tốt trong năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018.

 

 

Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Hiệu trưởng Trường TC CSND III trao thưởng cho 03 học viên nhận Quỹ Khuyến học Trường TC CSND III

Võ Thanh Xuân - Phòng QLHV

Các tin khác