MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT
Thứ bảy, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Nhà giáo công an

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

14-03-2017 01:21:18 PM - Lượt xem: 1550
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN III

Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Bỡi lẽ, nhân cách của người học được hình thành và phát triển, không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo và năng lực, tư chất của người học mà còn phụ thuộc vào người thầy giáo, ở phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực sư phạm. Với ý nghĩa đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhất là đối với giáo viên tập sự là một công tác cực kỳ quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo. Từ năm 2009 đến nay, Khoa CSGT ĐB-ĐS trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đã tiến hành bồi dưỡng 11 giáo viên tập sự, trong đó có 10 giáo viên duyệt giảng thành công trước Hội đồng kiểm tra khả năng giảng dạy (năm 2010: 06 đồng chí; năm 2011: 01 đồng chí; năm 2012: 01 đồng chí; năm 2015: 01 đồng chí; năm 2016: 01 đồng chí), hiện còn 01 đồng chí mới nhận công tác tại Khoa vào tháng 9/2016, đang tích cực tập giảng theo kế hoạch. Công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Khoa, sự hỗ trợ nhiệt tình của những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, bản thân giáo viên tập sự luôn yên tâm tư tưởng, có tinh thần quyết tâm cao, tích cực học hỏi và tìm tòi, sáng tạo.

Công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự, theo chúng tôi đó là một chỉnh thể thống nhất của quá trình tự học, tự bồi dưỡng của bản thân giáo viên tập sự và quá trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, của tập thể đơn vị. Quá trình tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên tập sự bao gồm các hoạt động:

Một là, sau khi nghe giới thiệu của lãnh đạo Khoa, giáo viên tập sự phải tự nghiên cứu nắm vững nội dung, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần để lựa chọn chương, học phần đăng ký duyệt giảng phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường, sở thích của bản thân; phù hợp với thời lượng và các hoạt động tổ chức dạy học. Hoạt động này, dĩ nhiên phải có gợi ý, định hướng của đồng nghiệp, của lãnh đạo đơn vị nhưng phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến cá nhân giáo viên tập sự.

Đối với các giáo viên tập sự được phân công nhận công tác tại Khoa CSGT ĐB-ĐS trước năm 2014 thì lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu tạo điều kiện để các đồng chí đi nghiên cứu thực tế, tiếp cận với thực tiễn, trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành để rèn luyện tay nghề, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến chương, học phần duyệt giảng. Từ năm 2015, theo quy định chung, giáo viên tập sự phải thực hiện duyệt giảng trước mới tiến hành luân chuyển, nghiên cứu thực tế. Đối với những trường hợp này, lãnh đạo Khoa phân công giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhất là giáo viên trực tiếp giảng dạy chương, học phần mà giáo viên tập sự đăng ký duyệt giảng để hướng dẫn, kèm cặp, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn cho giáo viên tập sự. Việc phân công người kèm cặp giáo viên tập sự được thể hiện bằng văn bản, công khai trong cuộc họp đơn vị và có sự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cụ thể.

Hai là, biên soạn giáo án. Trong giai đoạn này trước hết bản thân giáo viên tập sự cần nghiên cứu tham khảo giáo án của giáo viên khác, biết áp dụng những kiến thức thực tế vào trong giáo án một cách hợp lý và phù hợp với nội dung kiến thức. Đồng thời giáo viên tập sự cần phải xác định được nội dung kiến thức, phương pháp dạy học, thời lượng và các hoạt động tổ chức dạy học, tài liệu dùng cho dạy học theo chương trình chi tiết học phần. Đây là cơ sở cho việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ biên soạn giáo án; các thông tin, tài liệu phải đảm bảo 3 tiêu chí: Độ tin cậy (nguồn xuất bản, tác giả), tiêu chí kỹ thuật (khả năng tiếp cận…) và lợi ích sư phạm (tính phù hợp, chất lượng thông tin, tính thời sự).

Hiện nay, các giáo viên tập sự có thể gặp phải một số khó khăn như sau: bản thân các đồng chí vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chưa có nhiều điều kiện lĩnh hội kinh nghiệm thực tế (do sau khi duyệt giảng thành công mới xây dựng kế hoạch đi luân chuyển thực tế)... Hiểu được điều đó, tập thể Khoa CSGT ĐB-ĐS luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo mọi điều kiện để giáo viên tập sự thuận lợi trong suốt quá trình soạn giáo án, tập giảng. Xuất phát từ mâu thuẫn giữa một bên là kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm sư phạm còn hạn chế của giáo viên tập sự với một bên là yêu cầu cao của hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học. Do đó, giáo viên tập sự rất cần được sự giúp đỡ của đồng nghiệp đi trước về kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học, cách thức biên soạn giáo án, kỹ năng tổ chức dạy học… Để hoạt động này có hiệu quả, trong thời gian qua, chúng tôi thực hiện theo 3 phương pháp sau:

- Phương pháp chuyên gia:

Trong phương pháp này, chúng tôi chú trọng hai hoạt động, đó là phân công giáo viên của Khoa trực tiếp hướng dẫn giáo viên tập sự và mời các giáo viên có nhiều kinh nghiệm, giáo viên giỏi của trường hướng dẫn giáo viên tập sự biên soạn giáo án, nghe giáo viên tập sự trình giảng, nhận xét, góp ý, chỉ dẫn... Qua thực tiễn, chúng tôi cho rằng đây là một phương pháp đem lại hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Phương pháp bồi dưỡng qua hoạt động thực tiễn:

Phương pháp này bao gồm các hoạt động: tập giảng, trình giảng trước Khoa, dự giờ của các giáo viên khác, tham gia hướng dẫn thảo luận, thực hành. Sau mỗi tiết tập giảng, trình giảng, hướng dẫn thảo luận, thực hành giáo viên tập sự phải tự đánh giá mình đã thực hiện được những yêu cầu nào của mục tiêu bài học, nội dung kiến thức và phương pháp dạy học đã đạt yêu cầu chưa? Tập thể giáo viên trong Khoa phải chỉ rõ cho giáo viên tập sự thấy được những ưu điểm, hạn chế về  kiến thức, phương pháp, kĩ năng xử lý tình huống sư phạm… và giải pháp để khắc phục những hạn chế đó. Qua dự giờ của giáo viên khác, giáo viên tập sự có thể lĩnh hội được phương pháp, hình thức dạy học phù hợp cho từng chương, từng học phần và đánh giá được tầm quan trọng của giờ lên lớp. Phương pháp này có nhiều ưu điểm vì qua hoạt động thực tiễn mới phát hiện được năng lực sở trường của giáo viên tập sự và những mặt còn yếu kém để giúp đỡ, tư vấn, thúc đẩy sự tiến bộ.

- Phương pháp bồi dưỡng qua sinh hoạt chuyên môn:

Trong sinh hoạt chuyên môn thực hiện tốt phương châm “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, cái gì chưa rõ, chưa hiểu, hiểu chưa thấu đáo cần mạnh dạn nêu ra để được giải đáp. Tích cực chủ động tham gia các hoạt động chuyên môn với tinh thần cầu thị, thái độ tự tin bởi đó chính là môi trường để  giáo viên  tập sự tự khẳng định mình trước tập thể cả về kiến thức chuyên môn và kĩ năng sư phạm.

Trên đây là một vài kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự của Khoa CSGT ĐB- ĐS trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III, rất mong nhận được ý kiến đóng góp và chia sẻ từ quý đồng nghiệp.

Nguyễn Tiến Tỷ - Q. TRƯỞNG KHOA CSGT ĐB-ĐS

 

Các tin khác