MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN
Thứ bảy, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Nhà giáo công an

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

15-02-2017 02:21:54 PM - Lượt xem: 3282
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày 18/6/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 12/QĐ-BNV quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát nhân dân, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) được bố trí tại 3 đơn vị: Cục CSGT đường bộ, Cục CSGT đường thủy và Cục CSGT đường sắt. Trải qua các giai đoạn phát triển và không ngừng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, bộ máy đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hiện nay lực lượng CSGT được tổ chức theo mô hình 3 cấp, gồm có cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, lực lượng CSGT Công an cấp huyện được tổ chức bộ máy theo Quyết định số 9595/2011/QĐ-X11 và Quyết định số 9596/2011/QĐ-X11 ngày 18/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân).

Quyết định số 9595/2011/QĐ-X11 quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội CSGT - trật tự - cơ động thuộc Công an cấp huyện và Quyết định số 9596/2011/QĐ-X11 quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội CSGT Công an quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cả hai văn bản cùng quy định Đội CSGT hoặc Đội CSGT – trật tự - cơ động Công an cấp huyện (tạm gọi chung là Đội CSGT Công an cấp huyện) đều do đội trưởng chỉ huy và có từ 02 đến 03 phó đội trưởng do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Về chức năng, Đội CSGT Công an cấp huyện có trách nhiệm giúp Trưởng Công an cấp huyện tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng theo đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Công an; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, trật tự công cộng và hoạt động của tội phạm trên tuyến giao thông.

Đội CSGT Công an cấp huyện có nhiệm vụ nắm tình hình TTATGT, trật tự công cộng; nghiên cứu đề xuất Trưởng Công an huyện quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác quản lý bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng và tổ chức thực hiện các quyết định đó; phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên tuyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về TTATGT; tổ chức đăng ký cấp biển số các loại phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định; tham gia cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo đảm trật tự nơi xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT); tiến hành một số hoạt động điều tra, giải quyết TNGT; phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc hoặc đi qua địa phương theo phương án đã duyệt; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác CSGT, trật tự, cơ động ở địa phương theo quy định; thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần của đơn vị theo quy định và các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an huyện và Công an cấp trên giao.

Nhìn chung, Quyết định số 9595/QĐ-X11 và Quyết định số 9596/QĐ-X11 đã quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSGT Công an cấp huyện, tuy nhiên, trên thực tế triển khai thực hiện, đặc biệt là tại 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay vẫn còn một số vướng mắc sau đây:

Một là, khác với lực lượng CSGT Công an cấp tỉnh được tổ chức thành Phòng CSGT đường bộ (ký hiệu PC67) và Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), lực lượng CSGT Công an cấp huyện hiện nay không được tổ chức thành 02 đơn vị độc lập là Đội CSGT đường bộ và Đội Cảnh sát đường thủy. Qua khảo sát tại 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, kể cả trong tổ chức Đội CSGT Công an cấp huyện vẫn chưa có sự phân tách tổ CSGT đường bộ và tổ Cảnh sát đường thủy. Một số đơn vị như các Đội CSGT Công an quận trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Công an thành phố, thị xã trực thuộc các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau được tổ chức thành các tổ trực thuộc Đội CSGT như tổ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; tổ đăng ký xe; tổ điều tra, giải quyết TNGT… Chính vì thế, có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra sự không cân đối giữa công tác quản lý TTATGT đường bộ và đường thủy, hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực đường bộ.

Hai là, trong Thông tư số 01/2016/TT-BCA và Thông tư số 02/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đường bộ, Thông tư số 37/2013/TT-BCA ngày 27/8/2013 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy, lực lượng CSGT Công an cấp huyện không có thẩm quyền tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ trọng điểm như quốc lộ, đường tỉnh, tuyến giao thông đường thủy quốc gia, tuyến giao thông đường thủy cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo Thông tư 76/2011/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 22/11/2011 quy định về quan hệ phối hợp trong điều tra, giải quyết TNGT, Thông tư số 77/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 28/12/2012 quy định quy trình điều tra, giải quyết TNGT đường bộ, Thông tư số 73/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 5/12/2012 quy định quy trình điều tra, giải quyết TNGT đường thủy thì khi xảy ra TNGT, lực lượng CSGT Công an cấp huyện phải có mặt ngay tại hiện trường, trực tiếp tiến hành điều tra, giải quyết những vụ va chạm, TNGT ít nghiêm trọng. Điều này vô hình trung tạo ra “độ vênh” trong việc thực hiện hai nhiệm vụ trên, vì công tác tuần tra, kiểm soát có tác dụng rất lớn trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân xảy ra TNGT và thông qua điều tra, giải quyết TNGT cũng nhằm phát hiện, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát.

Ba là, cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội CSGT Công an cấp huyện thường không chuyên trách một lĩnh vực mà do yêu cầu thực tế ở địa phương cũng như ở đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ kiêm nhiệm rất nhiều công việc, điển hình như cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT thường kiêm luôn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuần tra, kiểm soát kiêm luôn xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ đoàn, chỉ huy, điều khiển giao thông… Chính vì thế, vẫn còn tình trạng chạy theo sự vụ, một số đồng chí không có điều kiện đầu tư thời gian, công sức vào một lĩnh vực chuyên môn nhất định, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả xin đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần tổ chức bộ máy các đơn vị CSGT Công an cấp huyện theo hướng: Đối với các địa phương có tình hình TTATGT đường thủy phức tạp thì tổ chức lực lượng CSGT Công an cấp huyện thành 02 đơn vị là Đội CSGT đường bộ và Đội Cảnh sát đường thủy, trong từng đội có các tổ nghiệp vụ chuyên trách. Đối với các địa phương còn lại thì tổ chức lực lượng CSGT Công an cấp huyện thành 01 đội có các tổ nghiệp vụ chuyên trách, trong đó từng tổ nghiệp vụ có cán bộ, chiến sĩ phụ trách lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy. Lãnh đạo Công an cấp huyện cần xem xét, giao cho các cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn giỏi trong công tác bảo đảm TTATGT phụ trách Đội CSGT cũng như các tổ nghiệp vụ chuyên trách trực thuộc.

Thứ hai, cần bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật, đặc biệt là các Thông tư quy định cho từng lĩnh vực cụ thể như tuần tra, kiểm soát; điều tra, giải quyết TNGT… theo hướng lực lượng nào tiến hành tuần tra, kiểm soát thì kiêm luôn nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT; giao hẳn nhiệm vụ đăng ký xe cho Đội CSGT Công an cấp huyện để thuận lợi hơn trong việc quản lý phương tiện. Cùng với đó là việc điều chuyển, bố trí cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác tại các đơn vị CSGT Công an cấp huyện, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho các đơn vị CSGT Công an cấp huyện.

       Thứ ba, cần phối hợp với các trường Công an nhân dân thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an cấp huyện, đặc biệt là tiến hành rà soát, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CSGT cho cán bộ, chiến sĩ chưa qua đào tạo chuyên ngành CSGT đang công tác tại các đơn vị trên, từ đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn tay nghề.

          Thực tế, công tác đảm bảo TTATGT luôn đặt ra cho lực lượng CSGT những nhiệm vụ, trọng trách nặng nề, đòi hỏi phải được tiến hành thông suốt, chủ động, đồng bộ và hiệu quả. Chính vì thế, nghiên cứu điều chỉnh tiến tới hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng CSGT Công an cấp huyện là đòi hỏi mang tính cấp bách nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng CSGT Công an cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo TTATGT ở từng địa phương.

Ths. Phan Thành Đạt

Khoa CSGT ĐB-ĐS T49

 

 

Các tin khác