Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH

Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH

Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH

Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH

Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH
Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH
Thứ ba, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Các mặt công tác

Nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến năm học 2016 - 2017 của Khoa QLNN về TTATXH

09-06-2017 07:59:06 AM - Lượt xem: 743
Ngày 31/5/2017, Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành nghiệm thu 07 công trình, sáng kiến, cải tiến của các giáo viên khoa QLNN về TTATXH.

Triển khai Quyết định số 1845/QĐ-T49 (QLĐT) ngày 28/11/2016 ban hành Quy định về thực hiện công trình, sáng kiến, cải tiến. Ngày 19/12/2016 các giáo viên Khoa QLNN về TTATXH đã tiến hành đăng ký 20 công trình, sáng kiến, cải tiến cụ thể là xây dựng phim học tập phục vụ công tác giảng dạy. Đến nay, một số đồng chí đã có sản phẩm hoàn thành theo đúng tiến độ.

Ngày 31/5/2017, Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành nghiệm thu 07 công trình, sáng kiến, cải tiến của các giáo viên khoa QLNN về TTATXH.

Tham dự Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành – Nhà giáo ưu tú – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng; các thành viên trong Hội dồng và các cá nhân đăng ký thực hiện công trình, sáng kiến, cải tiến của Khoa QLNN về TTATXH.

Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu các công trình, sáng kiến, cải tiến:

1. “Phim học tập: Quy trình cấp căn cước công dân của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH” tác giả, Thượng úy, Thạc sĩ, Lê Thị Kim Ngân.

2. “Phim học tập: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý cư trú” tác giả, Thượng úy, Thạc sĩ Bùi Quốc Cường.

3. “Phim học tập: Hướng dẫn ghi chép các loại sổ công tác của CSKV” tác giả, Thượng úy, Thạc sĩ Bùi Quốc Cường

4. “Phim học tập: Quy trình bầu tổ Bảo vệ dân phố” tác giả, Thượng úy, Thạc sĩ Phạm Văn Suôl.

5. “Phim học tập: Hướng dẫn cách ghi chép một số biểu mẫu khi giải quyết vụ việc về ANTT” tác giả, Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Mạnh

6. “Phim học tập: Hướng dẫn cách lấy khai người vi phạm pháp luật” tác giả, Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

7. “Phim học tập: Quy trình tổ chức cuộc họp công bố quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại phường, thị trấn đối với đối tượng trước nhân dân” tác giả, Đại úy, Thạc sĩ Trần Văn Đạt

 

 

Hội đồng khoa học đang nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng khoa học đã đánh giá, nhận xét, phân tích, góp ý sâu sắc cho từng công trình, sáng kiến, cải tiến và đưa ra các đề nghị chỉnh sửa cho chuẩn xác, hoàn thiện phù hợp. Hội đồng cũng đánh giá cao kết quả mà các công trình, sáng kiến, cải tiến đã đạt được và đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết luận buổi nghiệm thu, Đồng chí Đại tá Đặng Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả các công trình, sáng kiến, cải tiến đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý tác giả các công trình, cải tiến, sáng kiến phải tiến hành hoàn thiện, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Hội đồng nhất trí đồng ý nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Lê Thị Kim Ngân - Khoa QLNN về TTATXH

 

Các tin khác