Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi
Nghiên cứu - Trao đổi
Thứ hai, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Nghiên cứu - Trao đổi

Một số suy nghĩ về dạy chữ, dạy người, dạy nghề trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam

Một số suy nghĩ về dạy chữ, dạy người, dạy nghề trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam

Để Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, một vấn đề cấp bách đặt ra phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà. Theo xu hướng phát triển và hội nhập của thời đại, nền giáo dục Việt Nam tất yếu phải...

Xem thêm
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẬP SỰ CỦA KHOA CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN III

Xem thêm
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN CẤP HUYỆN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Xem thêm
Quy định mới về xử phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc trong máu

Quy định mới về xử phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc trong máu

Quy định mới về xử phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc trong máu vượt quá mức quy định khi tham gia giao thông đường bộ

Xem thêm