Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an

Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an

Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an

Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an

Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an
Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an
Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an

05-03-2018 03:28:37 PM - Lượt xem: 346
Ngày 5-3, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thư gửi Hội thảo.

Các tin khác