THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017
Thứ ba, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2020
"Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực"

Gương sáng đoàn viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CAND - NĂM 2017

11-04-2017 01:53:38 PM - Lượt xem: 1730
Ngày 10/02/2017, Tổng cục Chính trị CAND có công văn số 1213/X11-X14 về việc hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, đến nay nhà trường đã hoàn thiện chương trình, đảm bảo các điều kiện cần thiết để mở lớp.

Ngày 10/02/2017, Tổng cục Chính trị CAND có công văn số 1213/X11-X14 về việc hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Trong đó, giao các trường CAND chủ động biên soạn tài liệu dạy học, xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức chiêu sinh.... Sau thời gian chuẩn bị tích cực, đến nay nhà trường đã hoàn thiện chương trình, đảm bảo các điều kiện cần thiết để mở lớp.

Trường Trung cấp CSND III thông báo tuyển sinh như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, giáo viên của trường chưa có bằng lý luận chính trị sơ cấp trở lên hoặc chưa được xác nhận tương đương.

- Học viên các khóa đào tạo trung cấp hệ chính quy tại trường mà chương trình đào tạo (phần kiến thức lý luận chính trị) chưa được xác nhận tương đương hoặc trên trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Trường Trung cấp CSND III

2. Thời gian, địa điểm mở lớp

- Thời gian bồi dưỡng toàn khóa: 15 ngày.

+ Thực học: 12 ngày x 08 tiết/ngày = 96 tiết. Trong quá trình học tập học viên có 02 bài kiểm tra điều kiện và 01 bài thi cuối khóa.

+ Đối với học viên tại trường việc tổ chức bổ sung kiến thức theo hình thức ngoại khóa.

+ Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương: thời gian mở lớp theo yêu cầu công tác của đơn vị.

-  Địa điểm mở lớp: Trường Trung cấp CSND III (Số 63-71, đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) hoặc tại Công an địa phương.

3. Nội dung chương trình học:

Thực hiện theo chương trình Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị, ban hành theo Quyết định số 698/QĐ-X11-X14 ngày 20/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Tài liệu giảng dạy được nhà trường biên soạn, cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong lĩnh vực lý luận chính trị ở nước ta theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu nhận thức cần đạt được đối với người học, chương trình, tài liệu bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị này có đổi mới căn bản về bố cục và kết cấu theo lôgíc chặt chẽ và giảm tải, gắn với yêu cầu thực tiễn đất nước, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Học viên tham dự khóa học thực hiện đầy đủ các khâu kiểm tra và thi cuối khoá đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng trình độ sơ cấp lý luận chính trị, đáp ứng tiêu chuẩn về chức danh cán bộ theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

 

Khu giảng đường

4. Hồ sơ nhập học:

- Quyết định cử đi học kèm danh sách trích ngang của học viên có xác nhận của Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (ký tên, đóng dấu).

- Tóm tắt lý lịch.

- 04 ảnh 3x4 (mặc trang phục CAND).

5. Kinh phí bồi dưỡng:

Do người học đóng góp theo mức thu quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an.

 
   

Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu bồi dưỡng theo nội dung trên lập danh sách cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện tham gia khóa học và liên hệ với nhà trường để tiến hành các thủ tục mở lớp theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng QLĐT-Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III.

Địa chỉ: Số 63-71, đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

           Điện thoại: 07103.880.613; Fax: 07103.880.613.

Hồ Chí Thượng - Phó Trưởng phòng QLĐT

Các tin khác